Informatie

Technische advisering

 

De afnemers van Rudo kunnen gebruik maken van een uitgebreide technische ondersteuning. Deze ondersteuning kan al plaatsvinden in het voortraject van de ontwerpfase en aanbesteding.

De aannemer van de werkzaamheden kan op deze manier al vroegtijdig en flexibel inspelen op de eisen die er aan de uitvoering van de werkzaamheden gesteld worden.

 

Inmeten

 

Om het materiaal goed en volgens de juiste maatvoering in het magazijn of op de bouwplaats aangeleverd te krijgen is goed inmeten van groot belang. Indien er twijfel of onduidelijkheid over de inmeetwerkzaamheden is kan Rudo op locatie ondersteuning bieden met ervaren adviseurs. De praktijk heeft geleerd dat dit veel problemen, ergernis en kosten voorkomt.

 

Bestellen

 

Rudo levert binnen 1 dag en waar nodig kan er sneller geleverd worden. Om deze service onder alle omstandigheden te kunnen waarborgen, verzoeken wij onze afnemers om maatwerk uitsluitend per fax te bestellen. Wij vragen u de gegevens op te tekenen op ongelinieerd papier en de maatvoering duidelijk aan te geven, dit om misverstanden uit te sluiten.

Bij twijfel over de wijze van bestellen of over de vermelding van maten adviseren wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

 

 

Gereedschappen

 

Rudo kan haar afnemers extra ondersteuning bij de uitvoering van projecten bieden met het beschikbaar stellen van gereedschappen en machines. Indien dit nodig is neemt u dan tijdig contact op met onze afdeling verkoop.

 

Tekstvak: Maatwerk in Koper, Lood en Zinkwerken